Alıştırmalar - İletken ve Yalıtkan Maddeler - 6. Sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - İletken ve Yalıtkan MaddelerAlıştırma

Elektrik enerjisini iletme bakımından maddeler, “iletkenler” ve “yalıtkanlar” olarak iki sınıfa ayrılır. Üzerinden elektrik enerjisinin geçişine izin veren maddelere iletken denir. Üzerinden elektrik enerjisinin geçişine izin vermeyen maddelere yalıtkan denir. Günlük hayatta kullanılan birçok araç - gerecin yapısında iletken ve yalıtkan maddeler kullanılır. Kullanım amaçlarına göre, elektriğin iletilmesi gereken yerlerde iletken; elektriğin iletilmesinin istenmediği yerlerde yalıtkan maddeler kullanılır. 

Elektrik iletkenliği ile ilgili soruların yer aldığı bu alıştırmayı tamamlayarak iletken ve yalıtkan maddeler ile bu maddelerin kullanım alanları hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!