Alıştırmalar - I. Dünya Savaşı: Sebepleri ve Sonuçları

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

I. Dünya Savaşı 1914 yılında başlamasına karşın savaşa neden olan olayların gelişimi 19. Yüzyılda ortaya çıktı. 19. Yüzyıl boyunca ortaya çıkan siyasal, ekonomik ve askeri gelişmeler I. Dünya Savaşı’na giden süreçte oldukça belirleyici oldu. XX. yüzyılın başlarında sömürgecilik, milliyetçilik ve devletler arasındaki bloklaşmalar sonucunda Avrupa, patlamaya hazır bir bomba haline gelmişti. Bu gergin dönemde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtının, Haziran 1914’te Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi, bardağı taşıran son damla oldu. I. Dünya Savaşı 1918 yılının sonlarına doğru İtilaf Devletlerinin üstünlüğü ile sona erdi. Savaşın galipleri, öncelikle mağlup devletlere ağır hükümler taşıyan ve bir teslim anlaşması niteliğinde olan ateşkes antlaşmaları imzalattılar. Ateşkes antlaşmalarının ardından, İtilaf Devletleri tarafından hazırlanan barış antlaşmalarının tasarıları, mağlup devletlere bir nota ile sunuldu ve imzalatıldı.

Bu alıştırmayı çözerek; I. Dünya Savaşı'nın sebepleri ve sonuçları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.