Alıştırmalar - Hayvanlar - 5. sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - HayvanlarAlıştırma

Hayvanlar beslenme şekillerine, yaşadıkları yerlere ve vücut yapılarına göre farklılık gösterir. Hayvanlar vücutlarında omurga adı verilen yapı bulundurup bulundurmamalarına göre omurgalılar ve omurgasızlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Omurgasızlar da kendi aralarında süngerler, sölentereler, solucanlar, yumuşakçalar, eklembacaklılar ve derisi dikenliler; omurgalılar ise balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak alt gruplara ayrılır.

Hayvanların genel özellikleri ve sınıflandırılmalarıyla ilgili bu alıştırmayı çözerek konuyla ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!