Alıştırmalar - Hava, Toprak ve Su Kirliliği - 5. sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Hava, Toprak ve Su KirliliğiAlıştırma

Çeşitli insan faaliyetleri sebebiyle doğanın ve yaşam alanlarının kirlenmesine çevre kirliliği denir. Hava kirliliği, toprak kirliliği ve su kirliliği en yaygın görülen kirlilik çeşitleridir. Kömür ve doğal gaz gibi yakıtların tüketilmesi sonucu havaya salınan gazlar, sanayi kuruluşlarından yayılan gazlar, egzoz dumanları ve orman yangınları sebebiyle havada canlıların sağlığını olumsuz etkileyecek yabancı maddeler birikir. Buna hava kirliliği denir. Kullanıldıktan sonra çevreye atılan piller, plastik poşetler, teneke içecek kutuları gibi çeşitli evsel atıklar ve bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları toprağı kirletir. Buna toprak kirliliği denir. Yer üstü ve yer altı sularına karışan şampuan ve deterjanlar,  sanayi kuruluşlarının kimyasal atıkları, tarımda kullanılan tarım ilaçları, denizlere petrol sızdıran tankerler ve havada bulunan zehirli gazların kar ve yağmur gibi hava olaylarıyla yeryüzüne inerek sulara karışması ile suların kalitesi azalır ve kullanılmaz hale gelir. Buna su kirliliği denir.  

Bu alıştırmada hava, toprak ve su kirliliği ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak hava, toprak ve su kirliliği ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!