Alıştırmalar - Haritaların Dili - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Haritaların DiliAlıştırma

Harita, yeryüzünün belirli bir bölümünün ya da tümümün belirli bir orana göre küçültülerek düz bir yüzey üzerine çizilmesi yoluyla elde edilen gösterimdir. Yeryüzü şekillerini en iyi gösteren haritalar kabartma haritalardır. Haritalarda çeşitli yeryüzü şekillerine yer verilir. Dağlar, akarsular, göller, ovalar, vadiler ve platoları bu yeryüzü şekillerinden bazılarıdır. Yeryüzü şekilleri haritalarda çeşitli renk ve şekiller ile gösterilmektedir.

Bu alıştırmada yeryüzü şekilleri ve haritalar ile ilgili bazı bilgiler doğru yanlış ve boşluk doldurma soruları ile sınanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!