Alıştırmalar - Haklarımız ve Sorumluluklarımız Var - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Haklarımız ve Sorumluluklarımız VarAlıştırma

Kişilerin üyesi oldukları grup ve kurumlarda yerine getirmeleri gereken görevleri yani sorumlulukları vardır. Ayrıca kişiler katıldıkları grup ve kurumlarda belirli haklar elde ederler. Bu haklar, kişilerin bulundukları grup ve kurum içerisinde neleri yapabileceğini gösterir.

Hak ve sorumluluk kavramlarına ait kavramlar doğru yanlış ve çoktan seçmeli sorular ile konu pekiştirilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!