Alıştırmalar - Güneş Enerjisi

Fen Bilimleri - Alıştırma

Günlük yaşamda, güneş ışınlarından çeşitli yöntemlerle enerji elde edilir. Güneş ışınlarının sağladığı bu enerji güneş enerjisi olarak adlandırılır. 

Bu alıştırmada, Güneş enerjisi ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.