Alıştırmalar - Göç, Yerleşme ve Seyahat - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Göç, Yerleşme ve SeyahatAlıştırma

İnsanlar ilk çağlardan bu yana farklı sebeplerden dolayı bir yerden başka bir yere göç etmiştir. Göç hareketi kimi zaman aynı ülke sınırları içinde bir şehirden başka bir şehre olabildiği gibi kimi zamanda farklı ülkeler arasında da gerçekleşebilir. Ayrıca insanların, anayasamızca korunan istediklere yere yerleşme ve istedikleri yerlere göç etme özgürlükleri de vardır.

Bu alıştırmada göç, göçün nedenleri ve sonuçları ayrıca yerleşme ve seyahat özgürlüğü ile ilgili bilgileri pekiştirmenize yardımcı olacak sorular yer almaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!