Alıştırmalar - Erozyon ve Heyelan - 5. sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Erozyon ve HeyelanAlıştırma

Yeryüzünü örten verimli toprak tabakaları yağmur suları, akarsular ve şiddetli rüzgarlar sonucunda zamanla aşınarak başka bir yere taşınır. Bu olaya erozyon adı verilir. Erozyon genellikle bitki örtüsü bakımından zayıf ve dik arazilerde görülür. Ülkemizde erozyonun en sık görüldüğü yerler, bitki örtüsü bakımından fakir olan İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dur. Eğimin fazla olduğu yerlerde fazla yağışın da etkisiyle yüzeydeki suya doygun hale gelen toprak tabakası aşağıya doğru kayar. Bu olay toprak kayması ya da heyelan olarak adlandırılır.  Ülkemizde yağışın ve dik arazilerin fazla olduğu Karadeniz’de heyelana sıklıkla rastlanır.

Bu alıştırmada erozyon ve heyelan ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak erozyon ve heyelan ile ilgili bilgileriniz pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!