Alıştırmalar - Enerji Dönüşümleri - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Enerji DönüşümleriAlıştırma

Çevremizde bulunan bazı cisimlere kuvvet uyguladığında değişen şekli tekrar eski haline dönebiliyorsa bunlara esnek cisimler denir. Sarmal yaylar esnek cisimlere örnek olarak verilebilir.

Bu alıştırmada sarmal yaylar ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!