Alıştırmalar - Düşünce Özgürlüğü ve Bilim - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Düşünce Özgürlüğü ve BilimAlıştırma

Düşünce özgürlüğü, bilimsel gelişmeler için gerekli olan en önemli unsurlardan biridir. Bilimsel gelişmeler için bilim insanlarının düşündüklerini ve fikirlerini rahatça ifade etmeleri gerekir. Günümüzde düşünce özgürlüklerinin engellenmemesi için uluslararası sözleşmeler hazırlanmış, devletler kendi anayasalarını buna göre düzenlemiştir.

Bu alıştırmada, bilimsel gelişmelerin yaşanabilmesi için düşünce özgürlüğünün önemi ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!