Alıştırmalar - Dünya'da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Dünya'da Nüfus ve Ekonomik FaaliyetlerAlıştırma

Sınırları belirli bir alan içinde yaşayan in¬san sayısına nüfus denilmektedir. Bir bölgede yaşayan insan sayısının hangi alanlarda yüksek, hangi alanlarda düşük olduğunu gösteren nüfus özelliğine ise nüfus dağılışı denir. Nüfusun dağılımını etkileyen faktörler fiziki (doğal) ve beşeri – ekonomik olmak üzere iki grupta incelenir.

Bu alıştırmada yeryüzünde nüfus dağılımını etkileyen faktörler ve ekonomi üzerindeki etkilerine dair bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!