Alıştırmalar - Doğruya Dikme Çizme - 5. Sınıf - 6. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Doğruya Dikme ÇizmeAlıştırma

Bir noktadan doğruya çizilen dik doğru, doğru parçası ya da ışına dikme denir. Bir doğru ile dışındaki bir noktayı birleştiren doğru parçalarından en kısa olanı bu noktadan doğruya çizilen dikmedir.

Bu alıştırmada bir noktanın bir doğruya en kısa uzaklığını belirleme ve dikme ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bir doğruya dikme çizme ve bir noktanın bir doğruya olan en kısa uzaklığını belirleme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!