Alıştırmalar - Doğa ve İnsan

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Doğa ve İnsanAlıştırma

Doğal kaynaklar, doğada kendiliğinden oluşmuş kaynaklardır. Gerçekleştirilen birçok faaliyetin temeli, doğal kaynaklara dayanır. Yaşamımızı devam ettirebilmek için doğal kaynaklara ihtiyacımız vardır. Doğal çevrede yer alan kaynakların bilinçsizce kullanılması, doğal dengenin bozulmasına ve çevre sorunlarının yaşanmasında neden olur. Çevre kirliliği, tüm dünyanın ortak sorunudur. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir.

Doğal kaynakların önemi ve doğal çevrenin zarar görmemesi için yapılması gerekenler ile ilgili bazı bilgiler doğru yanlış ve eşleştirme soruları ile sınanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!