Alıştırmalar - DNA ve Genetik Kod

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - DNA ve Genetik KodAlıştırma

Canlılarda kalıtsal bilgi taşıyan moleküller; DNA, gen, kromozom ve nükleotitlerdir. Bu moleküller büyükten küçüğe doğru; kromozom, DNA, gen ve nükleotit olarak sıralanabilir. DNA, yapısında fosfat, şeker ve organik bazdan oluşan nükleotitleri bulundurur. DNA'da nükleotitler dört çeşittir. Bunlar; adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitleri olarak sıralanabilir.

DNA ve genetik kod ile ilgili bu alıştırmada, kalıtsal bilgi taşıyan moleküller arasındaki ilişki, DNA'nın yapısı, nükleotitlerin yapısı ve DNA'nın kendini eşlemesi ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!