Alıştırmalar - Denk Kesirler - 5. sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Denk KesirlerAlıştırma

Bir kesrin payını ve paydasını aynı sayı ile çarpma işlemine genişletme denir. Bir kesrin payını ve paydasını aynı sayı ile bölme işlemine ise sadeleştirme denir.  Bir kesri sadeleştirerek ya da genişleterek elde edilen kesirlerde, kesrin ifade ettiği miktar değişmez. Bir bütünün aynı miktarını gösteren bu kesirlere ise denk kesirler denir.  Bundan dolayı, sadeleştirme ya da genişletme yoluyla elde edilebilen kesirler birbirine denk kesirlerdir. Bir kesrin payı ve paydası aynı sayıya bölünemiyorsa, bu kesrin en sade hali demektir.  

Bu alıştırmada, bir kesri sadeleştirme, genişletme, verilen bir kesre denk kesirleri oluşturma ya da belirleme ve bir kesrin en sade hali ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak denk kesirler ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!