Alıştırmalar - Çözüm Buluyoruz

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Günlük yaşantımızda karşılaştığımız ve kendi başımıza çözemeyeceğimiz sorunların çözümü için ilgili kişi ve kurumlara başvurmalıyız.

Günlük yaşantımızda karşılaşabileceğimiz sorunların çözümü için neler yapabileceğimiz çoktan seçmeli sorular ile sınanmaktadır.