Alıştırmalar - Çocuk Haklarına Yolculuk - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Çocuk Haklarına YolculukAlıştırma

İnsanlar bazı haklara sahip olarak doğarlar. Herkes için en temel hak yaşama hakkıdır. Temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Temel haklar ve çocuk hakları ile ilgili bilgiler doğru, yanlış ve çoktan seçmeli sorular ile sınanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!