Alıştırmalar - Çemberin Uzunluğunu Hesaplama - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Çemberin Uzunluğunu HesaplamaAlıştırma

Çemberin çevresinin çapına oranından elde edilen pi sayısı kullanılarak,  çemberin çevre bağıntısı Ç = 2 • pi • r olarak ifade edilir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!