Alıştırmalar - Çember Parçasının Uzunluğu - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Çember Parçasının UzunluğuAlıştırma

Çemberin bir noktasından başlayarak tekrar aynı noktaya gelene kadar alınan yolun uzunluğuna çemberin uzunluğu denir. Her çemberde, çemberin çevresinin (Ç) çemberin çapına (R) oranı yaklaşık 3,14’tür. Bu sayıya pi sayısı denir. Çemberin çevresinin çapına oranından elde edilen pi sayısı kullanılarak,  çemberin çevre bağıntısı Ç = 2 • pi • r olarak ifade edilir. 

Bu alıştırmada çemberin çevresinin uzunluğunun ve çember yayının uzunluğunun nasıl hesaplanacağı ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak çemberde uzunluk ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!