Alıştırmalar - Cebirsel İfadeler - 6. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Cebirsel İfadeler Alıştırma

Matematiksel ifadelerde sayıları temsil eden harflere değişken adı verilir. İçinde en az bir değişken bulunan ve bir işlem içeren ifadelere ise cebirsel ifadeler denir. Cebirsel bir ifadenin değerini herhangi bir sayı için hesaplarken, verilen sayıyı değişkenin yerine koyarak ifadedeki işlemler yapılır.  

Bu alıştırmada sözel bir ifadeye uygun cebirsel ifade yazma, bir cebirsel ifadenin değerini herhangi bir sayı için hesaplama, verilen bir cebirsel ifadenin ne anlama gelebileceğini belirleme ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak cebirsel ifadeler konusu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!