Alıştırmalar - Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişki - 5. sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişkiAlıştırma

Çarpma işlemi, eşit sayıdaki çoklukları toplamanın kolay yoludur. Bölme işlemi ise bir sayıdan, başka bir sayıyı ardışık olarak çıkarmaktır. Buna göre, çarpma ve bölme işlemleri arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki yardımıyla çarpma ve bölme işlemlerindeki verilmeyen terimleri bulabiliriz.

Bu alıştırmada çarpma ve bölme işlemi arasındaki ilişki yardımıyla çarpma işleminde verilmeyeni veya bölme işleminde verilmeyeni bulma sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak çarpma ve bölme işlemi arasındaki ilişki ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!