Alıştırmalar - Çarpma İşlemi - 5. sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Çarpma İşlemiAlıştırma

En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımı hesaplanırken işleme ikinci çarpanın birler basamağı ile başlanır. Elde edilen her bir sonuç bir önceki sonuca göre birer basamak sola kaydırılarak alt alta yazılır. Son olarak, çarpımlar toplanır ve çarpma işlemi tamamlanmış olur.

Bu alıştırmada, en çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yaparak bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!