Alıştırmalar - Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz - 5. sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Biz Bu Toplumun Bir ÜyesiyizAlıştırma

Grup ve kurum kavramlarının temel özellikleri ile birbirlerinden ayırt edilip edilemediği, doğru-yanlış ve boşluk doldurma soruları ile sınanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!