Alıştırmalar - Biyolojik Çeşitlilik - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Biyolojik ÇeşitlilikAlıştırma

Bir bölgedeki canlı türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir.

Bu alıştırmada biyolojik çeşitlilik, nedenleri, nasıl koruyacağınız konusundaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!