Alıştırmalar - Birimli ve Birimsiz Oran - 6. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Birimli ve Birimsiz OranAlıştırma

Aynı birimle ölçülebilen iki niceliğin birbirine oranı birimsiz oran, farklı birimlerle ölçülebilen iki niceliğin birbirine oranı birimli oran olarak adlandırılır. Kilometre ve metre gibi farklı fakat birbirine dönüştürülebilen birimlere sahip iki nicelik karşılaştırıldığında birimlerden birini diğerine dönüştürerek bu birimleri sadeleştirebiliriz.

Bu alıştırmada birimli ve birimsiz oran ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!