Alıştırmalar - Beylikten Devlete

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Osmanlı beyliği, bulunduğu coğrafik konumu ve sahip olduğu fırsatları doğru bir şekilde kullanarak ufak bir beylikken bir devlet haline gelmiştir.

Bu alıştırmada Osmanlı'nın beylikten devlet haline geldiği süreçle ilgili sorular yer almaktadır. Bu alıştırmadaki soruları yanıtlayarak bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.