Alıştırmalar - Atomun Yapısı - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Atomun YapısıAlıştırma

Atom, merkezde çekirdek ve çekirdeğin çevresini saran elektronlardan oluşur. Çekirdekte protonlar ve nötronlar vardır. Protonlar pozitif elektrik yüklü, nötronlar ise yüksüzdür. Çekirdeğin çevresinde belirli yörüngelerde sabit hızla hareket eden elektronlar, negatif elektrik yüklüdür.

Bu alıştırmada atomun yapısı ile ilgili sorular sorulmaktadır. Soruları çözerek atomun çekirdeği, çekirdeğin temel parçacıkları ve elektronlar ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!