Alıştırmalar - Atlı Askerlerden Modern Türk Ordusuna - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Atlı Askerlerden Modern Türk OrdusunaAlıştırma

Asya Hun Devleti’nin hükümdarı Mete Han, orduya onluk sistemi getirmişti. Türk Devletleri’nde ordu teşkilatlanmasında ıkta sistemi de kullanıldı. Osmanlı Devleti’nde ilk modern ordu ise I. Murat zamanında, yeniçeri ordusu adıyla kuruldu. Tarih boyunca değişim ve gelişim gösteren Türk ordularının, en son ve en modern şekli Türk Silahlı Kuvvetleri’dir.

Bu alıştırmada, atlı askerlerden modern Türk Ordusuna geçiş sırasında görülen değişim ve gelişim ile ilgili soruları cevaplayarak bilginizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!