Alıştırmalar - Atatürk'ün Gösterdiği Yol - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Atatürk'ün Gösterdiği YolAlıştırma

Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde ülkemiz birçok alanda çağın gerisinde kalmıştı. Tarım ve sağlık başta olmak üzere geri kalınan alanlarda yenileşmeye ihtiyaç vardı. Bu amaçla çeşitli çalışmalar yapılmıştı.

Bu alıştırmada Atatürk'ün miras bıraktığı bilimsel kurumlar hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!