Alıştırmalar - Atatürk ve İletişim - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Atatürk ve İletişimAlıştırma

Atatürk, Milli Mücadele döneminde ve sonrasındaki süreçte, Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmada kitle iletişim araçlarının önemli bir rolü olduğunu her fırsatta vurgulamıştır. İrade-i Milliye Gazetesi, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Ceride-i Resmiye Gazetesi ve Anadolu Ajansı; Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği kurumlardan bazılarıdır.

Bu alıştırmada, Atatürk'ün iletişime verdiği önem ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu soruları çözerek Atatürk'ün ileitşim konusunda yaptığı çalışmalar hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!