Alıştırmalar - Afetler ve İnsan - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Afetler ve İnsanAlıştırma

Bu alıştırmada afetler ve insan konusu hakkında sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplandırarak afetlerin insanlar üzerindeki etkileri ve afet riskini arttıran insan davranışları hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!