Alıştırmalar - Ondalık Gösterimleri Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme - 5. sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar -  Ondalık Gösterimleri Sıralama ve Sayı Doğrusunda GöstermeAlıştırma

Ondalık gösterimler sıralanırken öncelikle gösterimlerin tam kısımları karşılaştırılır. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Gösterimlerin tam kısmı birbirine eşit ise gösterimlerin kesir kısmı basamak değerlerine göre karşılaştırılır. Karşılaştırılan basamaktaki rakamın büyük olduğu gösterim daha büyüktür. Ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterirken sayının önce tam kısmı, daha sonra kesir kısmını ele alarak yerini belirlenir.

Bu alıştırmada, ondalık gösterimleri sıralama ve ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterme ile ilgili soruları çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!