Alıştırmalar - Bölme İşlemi - 5. sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar -  Bölme İşlemiAlıştırma

Doğal sayılarla bölme yapılırken işleme bölünen sayının basamak değeri en büyük olan rakamıyla başlanır. Kalan sayı bölenden küçük olana kadar da işlem devam ettirilir. Kalansız bir bölme işleminde, bölenle bölümün çarpımı, bölünene eşittir. Kalanlı bir bölme işleminde ise bölenle bölümün çarpımına kalan eklenerek bölünen sayı bulunur.

Bu alıştırmada, en çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya bölerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!