Alıştırmalar – Farklı Geometrik Şekillerin Çevre Uzunlukları ve Tahmin - 5. sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar – Farklı Geometrik Şekillerin Çevre Uzunlukları ve TahminAlıştırma

Çevresini hesaplamamız gereken şekiller her zaman için çevre uzunluğunu hesaplamayı bildiğimiz temel çokgenler olmayabilir. Bu durumda, bu şekillerin çevresini ancak bütün kenar uzunluklarını toplayarak bulabiliriz. Kenar uzunluklarının tamamını bilmediğimiz durumlarda ise çevresini ölçmek istediğimiz şekli, kare, paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen gibi kenarları arasında eşitlik ilişkisi bulunan çokgenlere bölerek kenar uzunluklarını bulabiliriz. Günlük hayatımızda çevre uzunluğunu tam olarak ölçemediğimiz ve tahmin yapmamız gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Bu durumda, şekillerin çevre uzunluğunu tahmin etmek için çevre uzunluğunu bildiğimiz bir şekilden yola çıkabilir ve bu şekillerin kenarları arasında bir kat ilişkisi arayabiliriz. Örneğin bir şeklin kenar uzunlukları diğer şeklin iki katıysa, bu şeklin çevre uzunluğu da diğer şeklin iki katı kadar olacaktır.

Bu alıştırmada, farklı geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplama, aynı çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturma ve verilen şekillerin çevre uzunluklarını tahmin etme ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!