Alıştırmalar – Dünden Bugüne Türk Kadını - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar – Dünden Bugüne Türk KadınıAlıştırma

Kadınlar, yüzyıllar boyunca devam eden erkek egemen toplum düzeni nedeniyle uzun bir süre hak ettikleri konuma sahip olamamışlardır. Kadınların, erkeklerin yararlandıkları haklardan yararlanamamaları,Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan ve giderek tüm dünyayı etkisi altına alan insan hakları düşüncesinin gelişmesiyle değişim göstermeye başlamıştır.

Bu alıştırmada geçmişten günümüze Türk kadının kadın hakları ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak Türk kadının haklarının gelişim süreci hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!