Alıştırmalar – Devletler ve Yönetim Biçimleri - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar – Devletler ve Yönetim BiçimleriAlıştırma

Bir devletin tek bir kişi tarafından yönetilmesi ile ortaya çıkan yönetim biçimine monarşi, ayrıcalıklı bir grubun yönetmesi ile ortaya çıkan yönetim biçimine oligarşi, din kurallarına göre Tanrı adına din adamları ile yönetilmesi ile ortaya çıkan yönetim biçimine teokrasi, egemenliğin halka ait olduğu ve yöneticilerin halk tarafından seçildiği yönetim biçimine ise cumhuriyet denir.

Bu alıştırmada devletler ve yönetim biçimleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak demokrasi ve yönetim biçimleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!