Alıştırmalar – Cebirsel İfadelerle İlgili Kavramlar - 6. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar – Cebirsel İfadelerle İlgili KavramlarAlıştırma

Bir cebirsel ifadede yer alan harfli ifadeler değişkendir. Değişkeni çarpan sayılara ise katsayı adı verilir. Bir cebirsel ifadeyi oluşturan toplananların veya çıkarılanların her birine terim denir. Eğer bir cebirsel ifadede değişken içermeyen bir terim var ise, bu terime sabit terim denir. Aynı değişkeni içeren terimler ise benzer terimlerdir. Bir durum birbirine eşit farklı cebirsel ifadelerle gösterilebilir. Örneğin tüm kenar uzunlukları eşit herhangi bir beşgenin çevresini, kenar uzunluğu göstermek için kullandığımız değişkeni 5 kere kendisi ile toplayarak gösterebileceğimiz gibi, bu değişkeni 5 ile çarparak da yazabiliriz. Cebirsel ifadeleri anlamak ve bir ifadeyi farklı şekillerde yazabilmek bize işlem ve anlama kolaylığı kazandırır.

Bu alıştırmada verilen bir cebirsel ifadenin terimlerini, terimlerin katsayılarını, benzer terimlerini ve varsa sabit terimlerini göstermeyle ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra verilen bir cebirsel ifadenin eşitini yazma veya cebirsel ifadeleri model ile ifade etmeyi gerektiren soruları cevaplayarak, konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!