Ailemdeki Bireylerin Rolleri - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
Ailemdeki Bireylerin RolleriEtkileşimli Alıştırma

Günlük yaşamda herkes çeşitli roller üstlenir. Örneğin, ailemizde çocuk, okulumuzda öğrenci ve arkadaş, toplum hizmetlerinde gönüllülük gibi rollerimiz vardır.

Ailemizdeki bireylerin rolleri eşleştirme yoluyla belirlenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!