Afetlerin İnsan Hayatına Etkileri - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Afetlerin İnsan Hayatına EtkileriCanlandırma

Ülkemizde zaman zaman büyük kayıplara neden olan afetler yaşanmıştır. Bunlardan biri de 17 Ağustos 1999’da Kocaeli Gölcük merkezli gerçekleşen depremdir. Ülkemizde deprem dışında sel, çığ, heyelan, orman yangını gibi doğal afetlere bağlı olarak da can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Toplum üzerinde derin izler bu kayıplar türkülerimize, şiirlerimize konu olmuştur.

Afetlerin insan hayatına etkileri ile ilgili konu anlatımında afetler sonucunda yaşanan acıların toplum üzerindeki etkilerinin neler olduğunu, bu etkilerin türkülerimize ve şiirlerimize nasıl yansıdığını öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!