Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgen Oluşturma - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgen Oluşturmaİnteraktif Etkinlik

Üçgenler açılarına göre ve kenarlarına göre adlandırılabilirler. Açı ölçülerine bakarak üçgenler: dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen ve dik açılı üçgen olarak adlandırılabilir. Üçgenler, kenar ölçülerine göre üçgenleri ise eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve dik açılı üçgen olarak adlandırılabilir.

Bu interaktif etkinlikte, açılarına göre dik açılı, dar açılı ve geniş açılı, kenarlarına göre ise eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar üçgen olarak adlandırılmış üçgenleri kareli kağıt üzerinde oluşturacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!