Açık Hava Basıncının Kullanımı - 7. Sınıf - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Açık Hava Basıncının KullanımıCanlandırma

Pipetle sıvı içerken aslında sıvıyı çekmiyor pipetteki havayı emiyoruz. Pipetteki hava emildiğinde pipetin içindeki basınç azalır. Sıvı yüzeyine etki eden açık hava basıncı sıvıyı basıncın azaldığı bu bölgeye yani pipetin içine doğru iter. Pipet örneğinde olduğu gibi açık hava basıncından faydalanarak sıvıları alçak bir yerden yüksek bir yere çıkarmak için kullanılan tulumbalar gibi düzenekler hazırlanmıştır.

Bu canlandırmada pipetle sıvı içme örneği üzerinden bir sıvının yüksel bir yere çıkarılmasında açık hava basıncının önemi açıklanacak ardından emme tulumbanın nasıl çalıştığı anlatılacaktır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!