Açık Hava Basıncı - 7. Sınıf - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma

Atmosferin ağırlığından dolayı bütün yüzeylerde oluşturduğu basınca açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denilir.

Bu canlandırmada açık hava basıncı kavramı örnekle açıklanacaktır.