Abbasi Devleti'nin Siyasi Tarihi - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Abbasi Devleti'nin Siyasi TarihiCanlandırma

Abbasi Devleti, 750 yılında Emevi Devleti’ne son verilerek kurulmuştur. Abbasiler, en parlak dönemlerini Harun Reşid zamanında yaşamışlardır. Abbasilerin, Müslümanların eşitliğini savunan politikaları, Arap olmayan Müslümanların desteğini almalarına yol açmıştır. Özellikle de Türkler bu politikadan etkilenerek İslam devletiyle daha yakın ilişkilere girmiş ve İslamiyet , 751 yılındaki Talas Savaşı’ndan sonra Türkler arasında hızla yayılmıştır. Abbasi Devleti’nin siyasi birliği IX. yüzyılın ortalarından sonra sarsılmaya başlamıştır. Abbasi halifelerinin otoritelerinin zayıflamaya başlaması, devletin parçalanmasına neden olmuştur. Bu dönemde Abbasi sınırları içinde kısa ömürlü olan yeni devletler de kurulmuştur.

Bu canlandırmada, Abbasi Devleti döneminde yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler ile Abbasi Devleti’nin yıkılışı hakkında bilgiler verilmektedir. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!