3 Mart 1924 Tarihli Kanunlar - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
3 Mart 1924 Tarihli KanunlarCanlandırma

3 Mart 1924 tarihi, halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi, Erkan-ı Harbiye Vekaleti ile Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması açısından laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir gündür.

3 Mart 1924 tarihinin, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti açısından önemini öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!