2, 3, 5 ve 9 ile Kalansız Bölünebilme - 6. sınıf - 6. sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
2, 3, 5 ve 9 ile Kalansız Bölünebilmeİnteraktif Etkinlik

Herhangi bir doğal sayının birler basamağındaki rakam çift ise bu sayı bir çift sayıdır ve 2 ile kalansız bölünür, birler basamağındaki rakam  tek ise bu sayı bir tek sayıdır ve 2 ile kalansız bölünemez. Herhangi bir doğal sayının 3 ile kalansız bölünebilmesi için  sayıyı oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamının 3 veya 3’ün katı olması gerekir. Herhangi bir doğal sayının 5 ile kalansız bölünebilmesi için  birler basamağındaki rakamın sıfır ya da 5 olması gerekir. Herhangi bir doğal sayının 9 ile kalansız bölünebilmesi için  sayıyı oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamının  9 veya 9’un katı olması gerekir.

Bu interaktif etkinlikte verilen bir sayının 2, 3, 5 ve 9 ile kalansız bölünüp bölünmediğini belirlemeniz beklenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!