"-dır", "-t" ve "-r" Eklerinin İşlevini Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Etkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerin hangilerinde “-dır”, “-t” ve “–r” eklerinin eklendiği fiilin nesne almasını sağladığını belirleyebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!