“-ler” Ekinin Kelimeye Kazandırdığı Anlamlar - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
“-ler” Ekinin Kelimeye Kazandırdığı Anlamlar - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Cümlelerde geçen kelimelerdeki "-ler" ekinin kelimeye kazandırdığı anlamları eşleştirmelisin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!