15  sonuç bulundu.
  • Kenar uzunlukları aynı olmadığı için kare ve dikdörtgenden farklı bir dörtgen olan yamuğun diğer bütün özelliklerini bu konu anlatımında bulabilirsiniz.   Yalnız iki kenarı paralel olan yamukların, paralel olmayan kenara komşu olan iki açısı birbirine bütünlerdir. Yamuğun...
  • Paralel olmayan kenarların uzunluklarının eşit olduğu ikizkenar yamuklarda, köşegen uzunlukları ve aynı taban üzerinde bulunan açıların ölçüleri birbirine eşittir.   Özel bir yamuk çeşidi olan ikizkenar yamukların anlatıldığı bu konu anlatımını izleyerek ikizkenar yamuğun...
  • Bu interaktif etkinlikte dikdörtgenin, paralelkenarın, eşkenar dörtgenin, karenin, üçgenin ve yamuğun çevre uzunluğunu nasıl hesaplayabileceğinizi görebilirsiniz. Bir şeklin kenar uzunluklarının toplamına bu şeklin çevre uzunluğu denir. Dikdörtgenin ve paralelkenarın karşılıklı kenarları birb...
  • Bu interaktif etkinlikte, çevre uzunluğunu bildiğiniz bir şekilden yola çıkarak başka bir şeklin çevre uzunluğu hakkında  tahmin yürüteceksiniz. Benzer bir şeklin çevre uzunluğunu kullanarak nasıl iyi bir tahmin yapılabileceğini görecek ve tahmininizin gerçek çevre uzunluğuna yakınlığını gözlemleyec...
  • Bazı kenar uzunlukları verilmemiş farklı geometrik şekillerin verildiği bu interaktif etkinlikte, öncelikle dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen gibi şekillerin özelliklerinden faydalanarak bilinmeyen kenar uzunluklarını bulabilir, daha sonra bu şekillerin çevre uzunluğunu hesaplay...
  • Dörtgenlerin çiziminin adım adım nasıl çizildiğinin gösterildiği bu konu anlatımını izleyerek dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgen gibi şekillerin çizimini izleyebilirsiniz. Dikdörtgenleri çizerken İç açılarının ölçülerinin 90° olmasına, paralelkenar çizerken karşılıklı kenarlar...
  • Dörtgenlerin özelliklerinin anlatıldığı bu interaktif etkinlikte, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgenin özelliklerini öğrenebilirsiniz. Dört kenarı ve dört köşesi olan çokgenlere dörtgen denir. Bazı dörtgenler kenar ve açı özeliklerine göre farklı isimler alır. Ka...
  • Verilen kenarı kullanarak dörtgenler oluşturacağınız bu interaktif etkinlikte dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgen çizeceksiniz. Dikdörtgenlerin İç açılarının ölçülerinin 90°dir. Paralelkenarların karşılıklı kenarlarının birbirine paralel, yamukların  en az bir çift kenar...
  • Yamuksal bölgenin alanı ile üçgensel bölgenin alanı arasındaki ilişki kullanılarak yamuksal bölgenin alan formülü oluşturulmakta ve yamuksal bölgenin alan formülünün paralelkenarsal bölgenin alan bağıntısı kullanılarak da oluşturulabileceği anlatılmaktadır. Yamuksal bölgenin alanının taban uzunluğu ...
  • Bu alıştırmada dörtgenlerin iç ve dış açıları, kenarları ve köşegenleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplandırarak dörtgenlerin özellikleri konusundaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bütün kenar ve açı uzunlukları birbirine eşit olan şekillere kare,  karşılıklı kenar u...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!