220  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada araştırma sorusunun nasıl yazıldığı ve yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak araştırma soruları üretme konusu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Araştırma sorularını çevremizdeki problemler hakkında veri topl...
  • Bu alıştırmada yer alan eşit uzunluktaki doğru parçaları ile ilgili soruları çözerek konu hakkındaki bilginizi pekiştirebilirsiniz. Doğru parçalarının uç noktalarının birbirine göre konumları karşılaştırılarak iki doğru parçasının eşit uzunlukta olup olmadığı bulunur. AB ve CD doğru parçalarının eşi...
  • Anlamları verilen kelimelerin belirlenmesi istenmektedir. Gerçek anlam, bir sözcüğün herkesçe bilinen, akla ilk gelen yaygın ve genel anlamıdır. Terim anlam, sözcüğün gerçek anlamından az uzaklaşarak bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılamasıyla oluşan anlamdır.
  • Noktalı veya kareli kağıt üzerinde çalışabileceğiniz bu interaktif etkinlikte, verilen AB doğru parçasına paralel doğru parçaları oluşturacaksınız.  İki doğru parçasının paralel olması için doğru parçaları arasındaki uzaklığın değişmemesi gerekir. Paralel doğru parçalarını kısaltıp uzattığımızda bu ...
  • Sinemaya gelen İzleyicileri koltuklarına yönlendireceğiniz bu interaktif etkinlikte noktaların birbirine göre konumları bilginizi pekiştirebilirsiniz. Noktaların birbirine göre konumları, birim ve yön bildiren ifadeler kullanılarak belirlenir. 
  • Kayıp eserleri bularak hazineyi tamamlayacağınız bu interaktif etkinlikte, konumu verilen noktanın yerini belirleme bilginizi pekiştirebilirsiniz. Birimler ve sağ, sol, yukarı, aşağı gibi yön bildiren ifadelerle konumu verilen noktanın yeri bulunabilir. 
  • Canlandırmalarda verilen davranışların doğru olup olmadığına karar verilmesi istenmektedir. Yardımlaşma ve paylaşma günlük yaşantımızda deneyimlediğimiz iki önemli kavramdır. Zor durumdaki arkadaşlarımıza yardım etmeye çalışmak arkadaşlıklarımızı güçlendirir. Arkadaşlarımızla oyuncaklarımızı paylaşa...
  • İster noktalı ister kareli kağıt üzerinde çalışabileceğiniz bu interaktif etkinlikte, verilen AB doğru parçasıyla eşit uzunlukta doğru parçaları oluşturacaksınız.  Doğru parçalarının uzunlukları eşit olduğunda, uç noktaların birbirine göre konumları aynı birimlerle ifade edilir.
  • Verilen açının çeşidini belirleyeceğiniz bu alıştırmada ister noktalı kağıt üzerinde, isterseniz kareli kağıtta çalışabilirsiniz. Açıların çeşidini belirlerken açı ölçer kullanarak seçimlerinizi daha doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Bir açının ölçüsü 90° den küçük ise bu açıya dar açı, ölçüsü 90° i...
  • Bu interaktif etkinlikte bazı önemli verileri yansıtan sütun grafikleri oluşturacaksınız. Sütun grafiği nasıl hazırlanır  sorusuna farklı durumları gösteren veriler yardımıyla kolayca cevap bulabilirsiniz. Örneğin, ülkemizin diğer ülkelere kıyasla matematik başarısını merak ediyorsanız gelin bu duru...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!