220  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada araştırma sorusunun nasıl yazıldığı ve yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak araştırma soruları üretme konusu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Araştırma sorularını çevremizdeki problemler hakkında veri topl...
  • Bu alıştırmada yer alan eşit uzunluktaki doğru parçaları ile ilgili soruları çözerek konu hakkındaki bilginizi pekiştirebilirsiniz. Doğru parçalarının uç noktalarının birbirine göre konumları karşılaştırılarak iki doğru parçasının eşit uzunlukta olup olmadığı bulunur. AB ve CD doğru parçalarının eşi...
  • Bu interaktif etkinlikte bazı önemli verileri yansıtan sütun grafikleri oluşturacaksınız. Sütun grafiği nasıl hazırlanır  sorusuna farklı durumları gösteren veriler yardımıyla kolayca cevap bulabilirsiniz. Örneğin, ülkemizin diğer ülkelere kıyasla matematik başarısını merak ediyorsanız gelin bu duru...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen meslek gruplarını kullanarak ağaç şeması oluşturabilirsiniz. Ağaç şemasında ortak özellikleri olan veriler aynı dalda yer alır. Böylece veriler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar kolaylıkla görülebilir.
  • Bu interaktif etkinlikte arkadaşlarının piknik yapılacak yer, yiyecek ve içecek ile ilgili tercihlerini öğrenmek için veri toplayacak ve seçeneklere verilen oyları bir çetele tablosu halinde göstereceksin. Daha sonra, her bir seçenekteki verileri kullanarak sıklık tablosu oluşturacaksın. Sıklık tabl...
  • Atatürk'ün ”Şarapnel Parçası” adlı anısında geçen bazı sözcüklerin ve anlamlarının eşleştirilmesi istenmektedir. Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına gerçek anlam denir. Başka bir ifade ile bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek anlamıdır.
  • İki ya da üç basamaklı çarpma işlemlerinin ara adımlarında bazı basamaklar eksik bırakılmıştır. Çarpanlarda bulunan her bir basamaktaki rakamları tek tek çarparak işlemin ara adımlarında verilmeyen basamakları bularak işlemleri tamamlayabilirsiniz. İki ya da üç basamaklı iki doğal sayıyı çarparken i...
  • Canlandırmalarda verilen davranışların doğru olup olmadığına karar verilmesi istenmektedir. Yardımlaşma ve paylaşma günlük yaşantımızda deneyimlediğimiz iki önemli kavramdır. Zor durumdaki arkadaşlarımıza yardım etmeye çalışmak arkadaşlıklarımızı güçlendirir. Arkadaşlarımızla oyuncaklarımızı paylaşa...
  • Bu interaktif etkinlikte alanı verilen alana eşit ve kenar uzunlukları doğal sayı olan farklı dikdörtgenleri oluşturacaksınız. Dikdörtgenin alanı şeklin kısa kenarı ile uzun kenarının uzunluğunun çarpımına eşittir. Alanları eş olan dikdörtgenlerin kenar uzunlukları farklı olabilir.
  • Anlamları verilen kelimelerin belirlenmesi istenmektedir. Gerçek anlam, bir sözcüğün herkesçe bilinen, akla ilk gelen yaygın ve genel anlamıdır. Terim anlam, sözcüğün gerçek anlamından az uzaklaşarak bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılamasıyla oluşan anlamdır.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!