220  sonuç bulundu.
  • Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız mutfak eşyalarının yer aldığı bu etkinlikte maddelerin ışığı geçirme durumlarını test ederek maddeleri sınıflandırabilirsiniz. Maddeler ışığı geçirme durumlarına göre; saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddeler olarak sınıflandırılır.
  • Bu interaktif etkinlikte bazı önemli verileri yansıtan sütun grafikleri oluşturacaksınız. Sütun grafiği nasıl hazırlanır  sorusuna farklı durumları gösteren veriler yardımıyla kolayca cevap bulabilirsiniz. Örneğin, ülkemizin diğer ülkelere kıyasla matematik başarısını merak ediyorsanız gelin bu duru...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen meslek gruplarını kullanarak ağaç şeması oluşturabilirsiniz. Ağaç şemasında ortak özellikleri olan veriler aynı dalda yer alır. Böylece veriler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar kolaylıkla görülebilir.
  • Verilen tümcelerdeki varlıkları belirten ya da niteleyen sözcüklerin belirlenmesi istenmektedir. Varlıkların (adların) durumunu, biçimini, rengini niteleyen ya da sayısını, sırasını, yerini belirten sözcüklere önad (sıfat) denir. Önadlar, bir adla birlikte kullanılır ve adlardan önce gelirler. Ad du...
  • Atatürk'ün ”Şarapnel Parçası” adlı anısında geçen bazı sözcüklerin ve anlamlarının eşleştirilmesi istenmektedir. Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına gerçek anlam denir. Başka bir ifade ile bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek anlamıdır.
  • İki ya da üç basamaklı çarpma işlemlerinin ara adımlarında bazı basamaklar eksik bırakılmıştır. Çarpanlarda bulunan her bir basamaktaki rakamları tek tek çarparak işlemin ara adımlarında verilmeyen basamakları bularak işlemleri tamamlayabilirsiniz. İki ya da üç basamaklı iki doğal sayıyı çarparken i...
  • Canlandırmalarda verilen davranışların doğru olup olmadığına karar verilmesi istenmektedir. Yardımlaşma ve paylaşma günlük yaşantımızda deneyimlediğimiz iki önemli kavramdır. Zor durumdaki arkadaşlarımıza yardım etmeye çalışmak arkadaşlıklarımızı güçlendirir. Arkadaşlarımızla oyuncaklarımızı paylaşa...
  • Bu interaktif etkinlikte alanı verilen alana eşit ve kenar uzunlukları doğal sayı olan farklı dikdörtgenleri oluşturacaksınız. Dikdörtgenin alanı şeklin kısa kenarı ile uzun kenarının uzunluğunun çarpımına eşittir. Alanları eş olan dikdörtgenlerin kenar uzunlukları farklı olabilir.
  • Anlamları verilen kelimelerin belirlenmesi istenmektedir. Gerçek anlam, bir sözcüğün herkesçe bilinen, akla ilk gelen yaygın ve genel anlamıdır. Terim anlam, sözcüğün gerçek anlamından az uzaklaşarak bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılamasıyla oluşan anlamdır.
  • Model kullanarak verilen bir kesre denk kesirler oluşturabileceğiniz bu interaktif etkinlikte farklı alıştırmalar çözebilir, birbirine denk olan kesirleri işlem kullanarak nasıl oluşturabileceğinizi de görebilirsiniz. Bir kesri sadeleştirerek ya da genişleterek elde edilen kesirlerde, kesrin ifade e...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!